Author: Břetislav Smysl

EXTRÉMY – aneb – „Jsem naprosto ženatý.“

Slůvko VERY je jednoduché a používá se snadno. very good, very small, very cold / velmi dobrý, malý, studený … Někdy se však nehodí. *very fantastic, very excellent, very perfect / velmi fantastický, vynikající, dokonalý …* Nehodí se u slov, která vyjadřují něco extrémního nebo absolutního, jako např. gorgeous/úžasný, horrible/hrozný, incredible/neuvěřitelný … Pokud chci taková slova zdůraznit, použiju […]

Continue Reading

Jsi Murglas!

„Jsi Murglas,“ říkával mi čas od času táta, když jsem byl ještě malý kluk a svět byl mnohem přívětivější, než je teď. V tom oslovení se pokaždé ozývala taková ta ryzí uličnická radost z dobrého vtipu a přitom to bylo tak nějak něžně poetické. Táta býval extravagantní člověk, a tak mě tyto jeho legrácky nijak zvlášť nepřekvapovaly. […]

Continue Reading

KDO TĚ MILUJE? KOHO MILUJEŠ?

Klást takové dotazy v angličtině je jen o něco málo těžší, než si na ně odpovědět. V ideálním případě se takto ptáme na jednu a tutéž osobu. V méně ideálním případě se ptáme na osoby dvě:   Kdo? Kdo miluje? Kdo miluje mě? (Někdo se snad najde.) Koho? Koho miluji? (Někoho úplně jiného.)   Ta […]

Continue Reading

Newspeak

„Je to krásné, ničit slova. Samozřejmě největší odpad je u sloves a přídavných jmen, ale jsou i stovky podstatných jmen, která by se dala vyřadit také.“ ‘It’s a beautiful thing, the destruction of words. Of course the great wastage is in the verbs and adjectives, but there are hundreds of nouns that can be got […]

Continue Reading

MAY HAVE – MIGHT HAVE – COULD HAVE – MUST HAVE aneb „To muselo být hezké!“

„To muselo být hezké!“ Jak se to řeknete anglicky? Na první pohled to nevypadá složitě. Když ale řeknu „It must be nice“, říkám „To musí být hezké“, takže mluvím o tom, co je teď, ne o tom, co bylo. Můžu to zkusit jinak a říct „It had to be nice“, ale to také není úplně […]

Continue Reading

Why not learn an English ballad today?

It was in autumn of 1989 that a friend of mine taught me to play and sing this old English ballad he’d just brought with himself from overseas. It hasn’t ceased captivating me ever since. Bylo to na podzim roku 1989, kdy mě jeden kamarád naučil hrát a zpívat tuto starou anglickou baladu, kterou si […]

Continue Reading

PŘEDMĚT S INFINITIVEM aneb „Chci, abyste mi koupili auto!“

Dát dohromady tuto životně důležitou větu anglicky vyžaduje umět vazbu předmětu s infinitivem:  I want you to buy me a car. O co jde? I want to be free. I would like to go home. John wanted to visit me. Tyto věty s infinitivem (to be, to go, to visit), nejsou složité: Chci být svobodný. Rád bych šel domů. […]

Continue Reading

Slovníky / Dictionaries

(James Murray, the chief editor of the Oxford English Dictionary between 1879–1915.)   Rok 1997 se pomalu chýlil ke konci. Šárecké údolí již shazovalo podzimní háv a vůně tlejícího listí probouzela vzpomínky na místa, kam zima přicházela už mnohokrát předtím, a ve kterých bylo tak útulno. Jen pár kroků odsud, bezpečně skryt před ruchem velkoměsta […]

Continue Reading

TEST: 100 BUSINESS ENGLISH WORDS

Procvičte si 100 namátkou vybraných slovíček z obchodní angličtiny. Po každé čtveřici najdete klíč ;-) 1 Anglickému výrazu stapler odpovídá české: a. zvýrazňovač b. sešívačka c. lepící páska d. ořezávátko 2 Anglickému výrazu screen odpovídá české: a. formulář b. obrazovka c. lampa d. kopírka 3  Anglickému výrazu briefcase odpovídá české: a. pořadač b. plánovací kalendář c. trezor […]

Continue Reading

Krotitelka bouře

„Potíž se slovníky je v tom, že si lidé myslí, že mají pravdu.“ Toto staré rčení dnes už tolik neplatí. Zejména, když přijde na různé online překladové služby. Rádi je používáme, jsou stále po ruce a nic nestojí, ale naučili jsme se být trochu ve střehu, co se jejich spolehlivosti týče. Opravdu se to řekne […]

Continue Reading

ANOTHER, OTHER a OTHERS – cvičení

Po velkém přehledu jsem vám připravil cvičení. Ve větách chybí výrazy ANOTHER, OTHER, OTHERS, THE OTHER, nebo THE OTHERS. Po každé desáté větě následuje klíč. Závěrečná část cvičení obsahuje obraty pro pokročilé, které nemají jen jedno správné řešení. Have fun ;-) It’s on _______ side of the street. Come and meet _______. Some people remember […]

Continue Reading

Kolik řečí umíš … / Those who speak many languages …

Polyglot. Kromě názvu jedné zavedené jazykové školy, toto slovo označuje především člověka, který ovládá mnoho jazyků (z řeckého πολύς – mnohý, četný a attického γλῶττα – jazyk). Polyglot. Apart from the name of an established language school, this word stands for somebody who has a command of many languages (from the Greek πολύς – many, numerous […]

Continue Reading

ANOTHER, OTHER a OTHERS – velký přehled, neboli VEPŘ ;-)

Výrazy ANOTHER, OTHER, THE OTHER, OTHERS a THE OTHERS dokážou pořádně zamotat hlavu. Co takhle udělat si v nich pořádek? Zkusme to spolu, krok za krokem:   Základem je slovo OTHER. Než postoupíme dále, zastavme se na chvíli, abychom si ho mohli tak trochu „ohmatat“ :-) OTHER znamená JINÝ nebo DRUHÝ. Původ slova sahá tisíce let […]

Continue Reading

Při mluvení nepřekládejte!

Mluvit cizím jazykem neznamená překládat. Překládání je dřina a práce navíc. Při mluvení jde o to, vyjádřit maximum se slovní zásobou a mluvnickými pravidly, co znám, ne překládat z mateřštiny. Jde o to, formulovat věty rovnou v angličtině. Krátké a stručné věty obsahující jen základní slovíčka. Možná to až překvapí, kolik toho lze sdělit s […]

Continue Reading

PŘEDPŘÍTOMNÝ NEBO MINULÝ?

S předpřítomným časem je ta potíž, že ho v češtině nemáme. Takže si o něm pořádně neumíme udělat pojem. Druhá potíž je v tom, že předpřítomný čas se používá opravdu hodně. Takže se bez něj v komunikaci neobejdeme. Předpřítomný čas se týká převážně toho, co se stalo. Podobně jako minulý čas. (Který v češtině máme.) Jaký je […]

Continue Reading

Slova / Words

Seděli jsme s Danielem na zábradlí hasičské nádrže na návsi v Myslechovicích. Páteční podvečer voněl příslibem dalšího báječného víkendu plného klukovských dobrodružství. Co budeme dělat tentokrát? Při plánování jsme se málokdy drželi při zemi. Naše smělé nápady se často pohybovaly buďto na hranici uskutečnitelného („Postavíme si bunkr.“), nebo daleko za ní, v říši čirých utopií. […]

Continue Reading

LIKELY

Naučte se používat slovo LIKELY, resp. spojení BE LIKELY TO ve významu pravděpodobně/asi. Je to velice elegantní ;-) Prostudujte si tyto příklady: It is not likely to happen. To se pravděpodobně nestane. They are likely to sell their shares. Oni pravděpodobně prodají své akcie. The price is likely to go up. Cena půjde pravděpodobně nahoru. The […]

Continue Reading

Rudyard Kipling, ‘I keep six honest serving-men’

I keep six honest serving-men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When And How and Where and Who. I send them over land and sea, I send them east and west; But after they have worked for me, I give them all a rest. Šest věrných sluhů mám na […]

Continue Reading

PŘEDLOŽKY U PŘÍDAVNÝCH JMEN

S předložkami je potíž, nemám pravdu? I když existuje několik obecných pravidel, otázka, kterou předložku použít, je často věcí ustálených slovních spojení, kde nejde hledat nějakou logiku. U některých slov je prostě třeba vědět, s jakou předložkou se zrovna tenhle výraz pojí. Připravil jsem vám menší cvičení, týkající se předložek po přídavných jménech. Odpovědi jsou […]

Continue Reading

Forever young :-)

I have decided I will never become old. It’s not going to be too difficult. I will apply the same method I used a long time ago. I was about fifteen years old and really frustrated with my young looks. Oh, how I wished I’d looked older and manlier back then! For example, I could […]

Continue Reading

Hosté / Visitors

K cizincům lze mít různý vztah. Od strachu přes nezájem po sympatie a náklonnost. Nepoznal jsem žádného jiného člověka, který by měl k cizincům vřelejší vztah, než můj táta. Vzpomínám na léto roku 2000 a na přítele Mária Eduarda. (Bože, kde je mu konec!) S Máriem jsem se potkal v Praze, kam přijel, coby mladý […]

Continue Reading

PŘEDLOŽKY U SLOVES

Slovesa často pojí s určitými předložkami, i když ne všechna. Zkuste si vybavit správné předložky u níže uvedených sloves. Občas žádné předložky není třeba a mezera zůstane prázdná. Oh no, she smiled ____ me. How can something so simple be so strong? He threw the keys ____ me but I was not able to catch […]

Continue Reading