Reference

S Břetislavem jsem začal spolupracovat poté, co jsem se vrátil z mezinárodní konference a měl jsem pochybnosti o kvalitě svého výkonu v angličtině. Od té doby se pravidelně scházíme a považuji to za účelně vynaložený čas. Oceňuji jeho velký rozhled, znalost specializované právnické angličtiny, ochotu zodpovídat mé otázky a způsob, jakým dokáže vysvětlit komplikované gramatické jevy. Břetislava jako učitele angličtiny mohu jen doporučit.

Jakub Kříž
advokat@jakubkriz.cz


Moc děkuji panu Břetislavovi za výuku angličtiny pro moji dceru. S výukou na základní škole jsme nebyli moc spokojeni a přišla nám nedostatečná. Když se po 3 letech výuky u Břetislava dcera dostala na osmileté gymnázium, s velikou radostí sama poznamenala, že je v angličtině mezi novými spolužáky na dobré úrovni a nemá problém navázat na novou výuku, která ji teď na gymnáziu čeká.

Michaela Bartoníčková
michaela.bartonickova@volny.cz


Soukromé lekce britské business angličtiny s Břetislavem mi velmi pomohly nabýt jistotu při komunikaci jak verbální, tak korespondenční. Po celých 8 měsíců společných konverzací, praktických a poslechových cvičeních mohu soukromé lekce doporučit každému, kdo se chce opravdu naučit mluvit v anglickém jazyce. Veškeré lekce probíhaly online a mohu s klidem napsat, že výuka přes sdílená media nijak neutrpěla na své kvalitě. Břetislav jako letor je vnímavý k situacím a zájmům studenta, takže měl vždy nachystané aktuální online články z britských nebo US novin, podpořených výbornými přednáškami na témata, která vás jako studenta zajímají. Samostudium a domácí příprava je nezbytná nutnost jak dosáhnout očekávaného výsledku. To už je na Vás.

Martin Pavelka, Account manager
Hanon Systems
mpavelka@hanonsystems.com


Hodiny s Břetislavem jsou vždy skvěle připravené a okořeněné zajímavým materiálem o aktuálních tématech, často za použití názorných a vtipných video či audio ukázek, textů, webů či elektronických slovníků.

Časově je možné hodiny přizpůsobit momentálním potřebám. Zároveň není problém výuku absolvovat buď v kanceláři nebo online.

Výuku angličtiny s Břetislavem mohu jen doporučit.

Lukáš Fajfr
lukas.fajfr@centrum.cz


Ačkoliv angličtinu používám při výkonu svého povolání každý den a troufám si říct, že na poměrně vysoké úrovni, rozhodla jsem se navázat spolupráci s Břetislavem, abych odstranila některé nešvary v pravidelné komunikaci s kolegy a klienty, pro které angličtina rovněž není mateřštinou, posunula své znalosti právnické angličtiny a získala větší sebedůvěru v mluveném projevu.

Hodiny angličtiny Břetislavem dalece předčily má očekávání. Břetislav mi nejenže poskytl spoustu podkladů a cenných tipů ke specifikům použití právnické angličtiny, ale současně se mi podařilo rychle odbourat většinu zlozvyků v mluveném projevu.

Břetislav mě dále pravidelně zásobuje články ze světových médií, nad nimiž pak na hodinách dále diskutujeme a já tak rychle začala aktivně používat slovní zásobu, která mi předtím nebyla vlastní.

Břetislav se rovněž rychle přizpůsobil mojí zálibě v poslechu mluveného slova při sportu a nad rámec našich setkání se mnou pravidelně sdílí tipy na zajímavé knihy, epizody podcastů a přednášky.

Já i kolega, s nímž jsme Břetislava oslovili, jsme po více jak roce spolupráce velmi spokojeni a oceňujeme jeho spolehlivost, flexibilitu a přátelský přístup.

JUDr. Alžběta Fridrichová, LL.M., advokátka
alzbeta.fridrichova@zlk.cz


Na kursech angličtiny s Břetislavem jsem si znovu uvědomila, že to, zda angličtina, či jiný cizí jazyk žáka baví, není o cizím jazyku samotném, ale o tom, kdo ho vyučuje.

Angličtinu mě učila na základní, střední a vysoké škole řada učitelů a později jsem se setkala s dalšími v rámci výuky v zaměstnání.

Tam jsem však upřednostnila studium francouzštiny a španělštiny, které jsem ovládala dříve a lépe než angličtinu.

Se změnou zaměstnání jsem si však uvědomila, že znalosti z angličtiny musím prohloubit a zlepšit. Přes kamarádku Markétu jsem se tak dostala k Břetislavovi, a jeho hodinám výuky, které můj vztah k angličtině znovu posílily.

Pokud hledáte schopného učitele a výborného člověka v jednom, je Břetislav ten pravý.

Marta Lásiková
martahotzka@seznam.cz


Výuku angličtiny s panem Břetislavem mohu pouze vřele doporučit, a to jak za sebe samotného, tak i za své kolegy, jelikož s ním spolupracujeme více než dva roky, za které jsme nezažili dvě totožné lekce. Již během prvních pár setkání si nelze nevšimnout, že rozsah znalostí, kterými pan Břetislav disponuje, je značný, přičemž se nezaměřuje pouze na jeden obor, ale dokáže poskytnout ucelený a podrobný výklad z mnohých oblastí (např. ekonomie nebo právo). Hodiny jsou následně připravovány tak, aby docházelo ke komplexnímu rozvoji anglického jazyka se zaměřením na prohlubování znalostí v preferované oblasti.

Oceňuji zejména Břetislavovo zapálení do výuky a očividnou touhu posouvat jazykové znalosti každého, kdo „mu přijde pod ruku“. Zároveň pak musím vyzdvihnout osobní přístup ke každému ze „studentů“ a snahu hodiny uzpůsobit tak, aby vyhovovaly všem, přestože dosažená jazyková úroveň jednotlivců nemusí být ve skupině vždy stejná.

Vzhledem ke značné pracovní vytíženosti si s kolegy velice vážíme Břetislavovu časovou flexibilitu a ochotu přizpůsobit se našim časovým možnostem.

Výuku angličtiny s panem Břetislavem doporučuji každému, kdo se chce v anglickém jazyce zdokonalovat!

Mgr. Václav Maier
maier@akvsp.cz


Děkuji Břetislavovi za to, s jakou profesionalitou, přehledem a kvalitou vede své hodiny výuky angličtiny. Břetislav dokáže maximálně vyjít vstříc požadavkům studentů a kurz jim flexibilně upravit prakticky “na míru”, což jsme rádi ocenili např. ve výuce právnické angličtiny. Vřele doporučuji!

Mgr. Lukáš Koníček
konicek.lukas@seznam.cz


Břetislava mohu jedině doporučit. Je velmi pečlivý, přizpůsobí výuku vašim jazykovým znalostem a potřebám. Je kreativní, používá moderní technologie. Hodiny s ním nejsou fádní, vždy připraví zajímavý materiál, téma. Časově je velmi flexibilní, rovněž mu nedělá mu problém jezdit k vám do kanceláře či domů.

Iveta Šmidrkalová
asistentka klinických studií ve společnosti Pharmnet
iveta.smidrkalova@pharmnet.cz


Soukromé lekce s panem Břetislavem doporučuji všem, ať už potřebujete jen oživit konverzaci, vrátit se do zajetých kolejí, nebo se připravit na jazykové zkoušky.

Sami si můžete zvolit, co potřebujete vypilovat. Nemusí se bát ani věční začátečníci, či ostřílení uživatelé anglického jazyka. Pan Břetislav vás vždy dokáže překvapit, co neumíte, a nenásilnou formou to do vás dostane.

Důležitá je samozřejmě vlastní iniciativa a schopnost se připravovat i sám doma, bez toho se vaše úroveň i pod takto profesionálním vedením nikam neposune.

Hodiny jsou prokládány i tématickými anglickými videi, podcasty či články. Soukromé lekce doporučuji všem, kteří s angličtinou bojují, nebo ji milují.

Hana Vrbová
hanka.vrbova@centrum.cz


Díky zajímavému přístupu lektora probíhá výuka s Břetislavem příjemně a tak nějak samozřejmě. Člověk má pocit, že naučit se anglicky je docela snadné.

Břetislav se snaží výuku osvěžit probíráním zajímavých aktuálních událostí, ale i konkrétními tématy, o kterých ví, že dotyčného studenta zajímají. A také díky tomu je pro mě výuka s Břetislavem velmi přínosná a cítím, jak se posunuji dále.

Daniel Chudý
Vedoucí prodeje, Region Čechy – střed
Linde Gas a.s.
daniel.chudy@linde.com, www.linde-gas.cz


Pana Břetislava mohu jen chválit. Potřebovala jsem pomoci s korekturou svého textu napsaného v anglickém jazyce v jiném oboru než práva a ekonomie. Nejenom, že jsem dostala intenzivní hodiny gramatiky ohledně mé práce, ale dostala jsem také odborný výklad k danému tématu.

Pan Břetislav je všestranný profesionál, ochotný přizpůsobit se mým časovým možnostem. Hodiny jsou pečlivě připravené, zábavné.Výuku anglického jazyka s Břetislavem Smyslem doporučuji každému.

Helena R.
helen.r@volny.cz


Břetislav mi pomohl s intenzivní jazykovou přípravou na mé pracovní působení v mezinárodním anglicky hovořícímu týmu. Během několika intenzivních lekcí připravených na míru se mnou probral situace, se kterými jsem se následně denodenně setkával.

Po několika měsících jsem se na Břetislava znovu obrátil, tentokrát s požadavkem na individuální trénink pro vedení konferenčních telefonních hovorů v angličtině. I tato zkušenost přinesla své ovoce a já byl schopen ve velmi krátké době řídit projektový tým v anglickém jazyce prostřednictvím Skype nebo telekonference. Vřele doporučuji.

Jiří Janda
Head of Application Development
Raiffeisenbank a.s.
jiri.janda@elinet.cz


Břetislava jsme oslovili před dvěma lety, kdy jsme hledali soukromou výuku angličtiny pro našeho sedmiletého syna. Byli jsme velmi mile překvapeni jeho přístupem, ochotou vyhovět našim požadavkům, pravidelnou přípravou i tím, jak do výuky zapojuje moderní technologie. Je zřejmé, že má s dětmi bohaté zkušenosti, umí jim výuku přizpůsobit a zaujmout je. Syn se na hodinu s panem učitelem vždy moc těší a dokonce dělá rád domácí úkoly. Letos jsem o výuku požádala Břetislava i já a začala si rozšiřovat znalosti právnické angličtiny. Se stylem jeho výuky jsem velmi spokojená a mohu ho všem jen doporučit.

Helena Břízová
brihe@centrum.cz


Chci poděkovat panu Břetislavovi za jazykovou přípravu k maturitě. Jeho styl výuky mně vyhovoval, hodiny byly pestré, zábavné a pan Břetislav měl velkou trpělivost. Díky jemu jsem maturitu zvládla!

Zuzka M.
zuzanamarcin@seznam.cz


Chcete-li něco udělat se svou angličtinou, jste dle mých vlastních zkušeností na správném místě.
Neváhejte, dejte se do toho! A jsem přesvědčen, že stejně jako já doporučíte pana Smysla pro výuku anglického jazyka svým známým nebo kolegům v práci.

Tomáš Grabmüller
technický ředitel ZEPRIS s.r.o.
grabmuller@zepris.cz


Břetislava môžem len a len odporučiť ako učiteľa angličtiny. A to, či už ste začiatočník, pokročilý alebo expert v angličtine. Na každej úrovni angličtiny vám dokáže doplniť vaše vedomosti a ukázať vám ako angličtinu používať ešte lepšie, a krajšie. S Břetislavom vás hodiny angličtinu budú a neprestanú baviť, a budete si priať aby už prišla ďalšia. Břeťa totižto učí angličtinu moderným spôsobom. Používa rôzne pomôcky, „hry“ na rozvíjanie konverzácie a zaujímavé cvičenia na precvičovanie gramatiky. Taktiež sa nebojí požívať multimediálny obsah v podobe rôznych videí na YouTube, zaujímavých článkov z mojej oblasti, ale i aktuálneho diania, a rôzne anglické knihy. Čo je taktiež Břeťovím veľkým plusom, je jeho flexibilita, a to ako časová, tak vo vyučovacom procese.

A čo dodať na záver. Budem sa opakovať, ale s Břeťom vás bude výučba angličtiny baviť, a vlastne to ani nebudete brať ako učenie sa lebo musíte. Práve naopak, zistíte, že angličtina je krásny jazyk, v ktorom sa budete chcieť stále viac a viac zdokonaľovať.

Ing. Peter Petruška, Ph.D.
R&D Specialist
CHIRANA T. Injecta, s.r.o.
peter_petruska@t-injecta.cz
petruska.peter85@gmail.com


Pan Břetislav Smysl vede své lekce anglického jazyka unikátním způsobem, s jakým jsem se ještě nesetkala. Anglický jazyk se u něj učí velice lehkým a zábavným způsobem. Lekce jsou plné informací, jsou zajímavé, poutavé, zábavné a poučné. Každá lekce je jiná, každá je něčím zajímavá. Používá nejrůznější metody výuky. Své klienty vzdělává nejen přímo na lekcích ale i mimo ně a to prostřednictvím různých odkazů na zajímavé články a videa na internetu, poskytuje knížky ke čtení v anglickém jazyce, filmy a pohádky v anglickém jazyce. Obdivuji jeho kreativitu, trpělivost a vědomosti.

Ing. Katarína Březinová
Obchodní oddělení stavební společnosti
katarinabrezinova@seznam.cz


S Břetislavem spolupracuji již více než tři roky. Oceňuji u něj hluboký zájem o angličtinu, jakož i její perfektní znalost. Vyzdvihuji dále jeho schopnost vysvětlit problém, naprostou spolehlivost a přátelský přístup. Nejlepší učitel jazyka, kterého jsem kdy měl.

JUDr. Bohumil Dvořák, LL.M., Ph.D.
BDvorak@seznam.cz


S panem Břetislavem Smyslem jsem začala spolupracovat několik měsíců před maturitou a přijímačkami na vysokou školu. Skvěle mě připravil na obě zkoušky a úspěšně jsem je absolvovala. Pokud chcete zvládnout maturitu na jedničku, vřele pana Smysla doporučuji.

Tereza Černá
terka.cerna@email.cz


Chcete-li zvládnout angličtinu, jste na správném místě.

Břetislav

  • umí zaujmout
  • umí vysvětlit
  • umí motivovat; jen musíte mít chuť a chtít.

Překvapí Vás

  • znalostmi
  • širokým rozhledem
  • pestrostí podnětů a trpělivostí.

PaedDr. Marie Baková
Finance Manager
CHIRANA T. Injecta, s.r.o.
marie_bakova@t-injecta.cz


Lekce angličtiny pana Břetislava Smysla mají profesionální úroveň a jsou zábavné. Látka je podávána přehledně a srozumitelně a výuka má náležitý spád. Oceňuji zejména flexibilitu, co se týče požadavků na zdokonalování jazykových dovedností potřebných v mé profesi.

Mgr. Lenka Balková, advokát
info@akbalkova.cz


S Břetislavem spolupracuji s krátkými přestávkami asi 10 let. Oceňuji kreativitu jeho výuky a schopnost přizpůsobit styl a tempo každému žákovi individuálně.

Ing. Jiří Porteš, jednatel
Caverion Česká republika s.r.o.
jiri.portes@caverion.cz


Pan Smysl působil v naší společnosti několik let jako externí lektor angličtiny. Já i ostatní zaměstnanci jsme si ho oblíbili pro zábavnou výuku. Na hodiny byl vždy perfektně připraven a přicházel vždy s něčím novým.

Pavel Rada, jednatel
ProTrade, s.r.o.
pavel@protrade.cz


Pan Břetislav Smysl pro mě v letech 2010 – 2012 zajišťoval výuku angličtiny a také příležitostné překlady a tlumočení. Své služby vždy poskytoval na profesionální úrovni k mé plné spokojenosti.

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský
Podnikatelský institut Pyramida, s.r.o., jednatel společnosti
medzihorsky@pyramidasro.cz


Pan Břetislav Smysl působil jako učitel v naší firmě a pomohl mně i dalším kolegům značně zlepšit znalost angličtiny, která je pro naši práci nezbytná.

Ing. David Hož
ILF Consulting Engineers
david.hoz@ilf.com


Mým hlavním cílem bylo se rozmluvit a začít číst knihy v anglickém jazyce. Obě dvě věci se mi postupem času zdárně vydařily. U pana Smysla zjistíte, že učení se nemusí být jen dřina, ale i zábava. Pokud máte v plánu s angličtinou začít nebo si ji obnovit, jste jistě na správném místě.

Katka Shejbalová


Břetislav Smysl začal učit anglický jazyk jako lektor v naší jazykové škole už v roce 1999. Spolupracovali jsme poté dlouhou řadu let a mohu jej upřímně doporučit nejen jako kvalitního lektora, ale i jako kvalitního člověka.

Mgr. Petr Špirko, jednatel
Angličtina.com s.r.o.
pspirko@anglictina.com