Konzultace a překlady

Svým žákům jsem trvale k dispozici pro jazykové konzultace a překlady. Drobné poradenství lze do určité míry realizovat v rámci výuky, nebo přes email.  Nejčastěji jde o pomoc s obchodní korespondencí a korektury textů.

Případné překlady nebo korektury většího rozsahu přijímám po domluvě jako samostatné zakázky