Vše o výuce

Rok za rokem se seznamuji s novými žáky, za kterými jezdím hlavně na jejich pracoviště, ale také domů nebo do nějaké příjemné kavárny podle domluvy. Každý z nich je jedinečná osobnost. Člověk od člověka vyžaduje specifický přístup, který bude pro něj ten nejlepší. Proto dávám přednost výuce jednotlivců, nebo malých skupinek.

Přestože jsou mé kurzy maximálně uzpůsobeny potřebám jednotlivých žáků, vždy obsahují několik základních a prověřených prvků, bez kterých není možné dělat v jazyce pokroky. Jsou to zejména:

  • nácvik konverzace
  • systematické rozšiřování slovní zásoby
  • mluvnická pravidla – jejich procvičování a postupné osvojování
  • domácí úkol – pravidelně, každou hodinu, v přiměřeném rozsahu

Tyto klasické výukové metody na hodinách hojně doplňuji prací s multimédii, jako jsou například:

  • původní články a multimediální obsah na Internetu
  • poslechová cvičení
  • výuková videa
  • jazykové aplikace, hry a slovníky pro mobilní zařízení na platformě iOS a Android
  • elektronické jazykové testy

Jedním z cílů využití multimédií je zprostředkovat živý kontakt s aktuální podobou angličtiny ve světě. Kromě základního zaměření na British English a US English se rovněž procvičuje porozumění přízvuku nerodilých mluvčích z jiných zemí.