Online

Už řadu let vyučuji také po internetu, nejčastěji přes Skype, v poslední době však i na jiných platformách, podle přání a možností žáků.

Výukové materiály jsou během kurzu k dispozici online na cloudovém úložišti. Každý žák má vlastní složku s obrazovými i zvukovými soubory, kterou má kdykoliv a odkudkoliv k dispozici. Velmi se osvědčilo např. přehrávání multimediálních podkladů přes chytrý telefon.

Kvalita takovéto lekce je srovnatelná s osobním setkáním.