Právnická angličtina

S Břetislavem jsem začal spolupracovat poté, co jsem se vrátil z mezinárodní konference a měl jsem pochybnosti o kvalitě svého výkonu v angličtině. Od té doby se pravidelně scházíme a považuji to za účelně vynaložený čas. Oceňuji jeho velký rozhled, znalost specializované právnické angličtiny, ochotu zodpovídat mé otázky a způsob, jakým dokáže vysvětlit komplikované gramatické jevy. Břetislava jako učitele angličtiny mohu jen doporučit.

Jakub Kříž
advokat@jakubkriz.cz


Ačkoliv angličtinu používám při výkonu svého povolání každý den a troufám si říct, že na poměrně vysoké úrovni, rozhodla jsem se navázat spolupráci s Břetislavem, abych odstranila některé nešvary v pravidelné komunikaci s kolegy a klienty, pro které angličtina rovněž není mateřštinou, posunula své znalosti právnické angličtiny a získala větší sebedůvěru v mluveném projevu.

Hodiny angličtiny Břetislavem dalece předčily má očekávání. Břetislav mi nejenže poskytl spoustu podkladů a cenných tipů ke specifikům použití právnické angličtiny, ale současně se mi podařilo rychle odbourat většinu zlozvyků v mluveném projevu.

Břetislav mě dále pravidelně zásobuje články ze světových médií, nad nimiž pak na hodinách dále diskutujeme a já tak rychle začala aktivně používat slovní zásobu, která mi předtím nebyla vlastní.

Břetislav se rovněž rychle přizpůsobil mojí zálibě v poslechu mluveného slova při sportu a nad rámec našich setkání se mnou pravidelně sdílí tipy na zajímavé knihy, epizody podcastů a přednášky.

Já i kolega, s nímž jsme Břetislava oslovili, jsme po více jak roce spolupráce velmi spokojeni a oceňujeme jeho spolehlivost, flexibilitu a přátelský přístup.

JUDr. Alžběta Fridrichová, LL.M., advokátka
alzbeta.fridrichova@zlk.cz


S Břetislavem spolupracuji již více než tři roky. Oceňuji u něj hluboký zájem o angličtinu, jakož i její perfektní znalost. Vyzdvihuji dále jeho schopnost vysvětlit problém, naprostou spolehlivost a přátelský přístup. Nejlepší učitel jazyka, kterého jsem kdy měl.

JUDr. Bohumil Dvořák, LL.M., Ph.D.
BDvorak@seznam.cz


Lekce angličtiny pana Břetislava Smysla mají profesionální úroveň a jsou zábavné. Látka je podávána přehledně a srozumitelně a výuka má náležitý spád. Oceňuji zejména flexibilitu, co se týče požadavků na zdokonalování jazykových dovedností potřebných v mé profesi.

Mgr. Lenka Balková, advokát
info@akbalkova.cz


Děkuji Břetislavovi za to, s jakou profesionalitou, přehledem a kvalitou vede své hodiny výuky angličtiny. Břetislav dokáže maximálně vyjít vstříc požadavkům studentů a kurz jim flexibilně upravit prakticky “na míru”, což jsme rádi ocenili např. ve výuce právnické angličtiny. Vřele doporučuji!

Mgr. Lukáš Koníček
konicek.lukas@seznam.cz