Business English

Soukromé lekce britské business angličtiny s Břetislavem mi velmi pomohly nabýt jistotu při komunikaci jak verbální, tak korespondenční. Po celých 8 měsíců společných konverzací, praktických a poslechových cvičeních mohu soukromé lekce doporučit každému, kdo se chce opravdu naučit mluvit v anglickém jazyce. Veškeré lekce probíhaly online a mohu s klidem napsat, že výuka přes sdílená media nijak neutrpěla na své kvalitě. Břetislav jako letor je vnímavý k situacím a zájmům studenta, takže měl vždy nachystané aktuální online články z britských nebo US novin, podpořených výbornými přednáškami na témata, která vás jako studenta zajímají. Samostudium a domácí příprava je nezbytná nutnost jak dosáhnout očekávaného výsledku. To už je na Vás.

Martin Pavelka, Account manager
Hanon Systems
mpavelka@hanonsystems.com


Pan Smysl působil v naší společnosti několik let jako externí lektor angličtiny. Já i ostatní zaměstnanci jsme si ho oblíbili pro zábavnou výuku. Na hodiny byl vždy perfektně připraven a přicházel vždy s něčím novým.

Pavel Rada, jednatel
ProTrade, s.r.o.
pavel@protrade.cz


Břetislav mi pomohl s intenzivní jazykovou přípravou na mé pracovní působení v mezinárodním anglicky hovořícímu týmu. Během několika intenzivních lekcí připravených na míru se mnou probral situace, se kterými jsem se následně denodenně setkával.

Po několika měsících jsem se na Břetislava znovu obrátil, tentokrát s požadavkem na individuální trénink pro vedení konferenčních telefonních hovorů v angličtině. I tato zkušenost přinesla své ovoce a já byl schopen ve velmi krátké době řídit projektový tým v anglickém jazyce prostřednictvím Skype nebo telekonference. Vřele doporučuji.

Jiří Janda
Head of Application Development
Raiffeisenbank a.s.
jiri.janda@elinet.cz


Díky zajímavému přístupu lektora probíhá výuka s Břetislavem příjemně a tak nějak samozřejmě. Člověk má pocit, že naučit se anglicky je docela snadné.

Břetislav se snaží výuku osvěžit probíráním zajímavých aktuálních událostí, ale i konkrétními tématy, o kterých ví, že dotyčného studenta zajímají. A také díky tomu je pro mě výuka s Břetislavem velmi přínosná a cítím, jak se posunuji dále.

Daniel Chudý
Vedoucí prodeje, Region Čechy – střed
Linde Gas a.s.
daniel.chudy@linde.com, www.linde-gas.cz


Chcete-li něco udělat se svou angličtinou, jste dle mých vlastních zkušeností na správném místě.
Neváhejte, dejte se do toho! A jsem přesvědčen, že stejně jako já doporučíte pana Smysla pro výuku anglického jazyka svým známým nebo kolegům v práci.

Tomáš Grabmüller
technický ředitel ZEPRIS s.r.o.
grabmuller@zepris.cz


Pan Břetislav Smysl pro mě v letech 2010 – 2012 zajišťoval výuku angličtiny a také příležitostné překlady a tlumočení. Své služby vždy poskytoval na profesionální úrovni k mé plné spokojenosti.

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský
Podnikatelský institut Pyramida, s.r.o., jednatel společnosti
medzihorsky@pyramidasro.cz


Pan Břetislav Smysl působil jako učitel v naší firmě a pomohl mně i dalším kolegům značně zlepšit znalost angličtiny, která je pro naši práci nezbytná.

Ing. David Hož
ILF Consulting Engineers
david.hoz@ilf.com