LIKELY

Naučte se používat slovo LIKELY, resp. spojení BE LIKELY TO ve významu pravděpodobně/asi. Je to velice elegantní ;-)

Prostudujte si tyto příklady:

It is not likely to happen. To se pravděpodobně nestane.
They are likely to sell their shares. Oni pravděpodobně prodají své akcie.
The price is likely to go up. Cena půjde pravděpodobně nahoru.
The company is not likely to agree with this solution. Společnost pravděpodobně nebude souhlasit s tímto řešením.
They are likely to sign the contract. Oni pravděpodobně podepíšou tu smlouvu.
They are not likely to buy it unless we lower the price. Oni to pravděpodobně nekoupí, jestliže nesnížíme cenu.
Their managing director is not likely to talk to us. Jejich ředitel se s námi pravděpodobně nebude bavit.
He is not likely to provide us with such information. On nám pravděpodobně neposkytne takové informace.
We are not likely to benefit from this. Z tohoto pravděpodobně nebudeme mít prospěch.
They are likely to welcome our proposal. Oni pravděpodobně přivítají náš návrh.