EXTRÉMY – aneb – „Jsem naprosto ženatý.“

Slůvko VERY je jednoduché a používá se snadno.

very good, very small, very cold / velmi dobrý, malý, studený …

Někdy se však nehodí.

*very fantastic, very excellent, very perfect / velmi fantastický, vynikající, dokonalý …*

Nehodí se u slov, která vyjadřují něco extrémního nebo absolutního, jako např. gorgeous/úžasný, horrible/hrozný, incredible/neuvěřitelný …

Pokud chci taková slova zdůraznit, použiju – namísto very – výraz ABSOLUTELY.

Pár nejběžnějších příkladů pro porovnání:

(very) good (absolutely) wonderful, fantastic
(very) bad (absolutely) terrible, horrible, awful
(very) big (absolutely) huge, enormous, gigantic
(very) small (absolutely) tiny, microscopic
(very) cold (absolutely) freezing, frozen
(very) hot (absolutely) boiling, scorching
(very) clean (absolutely) spotless
(very) dirty (absolutely) filthy
(very) funny (absolutely) hilarious
(very) angry (absolutely) furious
(very) pretty (absolutely) gorgeous
(very) hungry (absolutely) starving
(very) tired (absolutely) exhausted
(very) interesting (absolutely) fascinating

Pak jsou tu ovšem slova, která jsou natolik absolutní, řekl bych přímo definitivní, že je nelze nijak gradovat.
Mezi mé oblíbené příklady patří pregnantmarried dead.
Posuďte sami:

She is completely pregnant. Je zcela těhotná.
I am absolutely married. Jsem naprosto ženatý.
He is rather dead. Je poněkud mrtvý.