Why not learn an English ballad today?

It was in autumn of 1989 that a friend of mine taught me to play and sing this old English ballad he’d just brought with himself from overseas. It hasn’t ceased captivating me ever since. Bylo to na podzim roku 1989, kdy mě jeden kamarád naučil hrát a zpívat tuto starou anglickou baladu, kterou si zrovna přivezl ze zámoří. Od té doby mě nikdy nepřestala okouzlovat.
Then, in summer 2013, when I was experimenting with video blogs on Youtube, I made a simple recording of the song to use it as a soundtrack in one of my clips. Potom, v létě 2013, když jsem experimentoval s videoblogy na Youtube, jsem udělal jednoduchou nahrávku této písně jako zvukovou stopu k jednomu ze svých klipů.
The song is beautiful and I’d like to share it with you. My own rendering is far from perfect but still I choose to go with it here: Je to krásná píseň a rád bych se o ni s vámi podělil. Mé vlastní podání má daleko k dokonalosti, ale i tak je tady použiju ;-)
One Morning in May (in Prague)
The lyrics and guitar chords are as follows:
(See the vocabulary below.)
Text a kytarové akordy jsou zde:
(Slovíčka najdete níže.)
         Emi                  D                    G                D
One morning, one morning, one morning in May
   Emi                  Hmi       C               Emi
I spied a young couple, lovers on way
G                 D            Emi               D
One was a lady so bright and so fair
        Emi               Hmi     C                Emi
The other was a soldier brave and dare
Good morning, good morning, good morning to thee
Where are you going my pretty lady?
I’m going to travel to the banks of the sea
To see the port of Dover and the nightingale sing
Now they both have been there over hour or two
When out of his knapsack the fiddle he drew
Under chin he played, made the valley all ring
Up to the sky like a nightingale sing
Pretty lady, pretty lady, it’s time to give up
No my fine soldier, play one tune more
I’d rather hear your fiddle and one touch of your string
Then the seaport glide and the nightingale sing
Pretty soldier, pretty soldier, will you marry me?
No my fine lady, that never can be
I have a wife in London and children twice three
Two wives in the army are too many for me.
Note: I mispronounced the word “valley” in the recording. It should be [ˈvæli]. (Not [ˈvɒli] like in “volley”.) Poznámka: Slůvko „valley“ je na náhrávce vysloveno nesprávně. Má to být [ˈvæli]. (Nikoliv [ˈvɒli] jako ve slově „volley“ .)

 

spied min. č. od spy – tajně sledovat, špehovat
couple pár, dvojice
bright and fair čistá a půvabá
brave and dare  udatný
to thee = to you
bank břeh
port, seaport přístav
nightingale slavík
knapsack tlumok, ruksak
fiddle housličky, skřipky
make (st.) ring rozezvučet (něco)
give up přestat, skončit
tune melodie
string struna
glide plachtit
marry (sb.) vzít si (někoho)
wife manželka
army armáda