MAY HAVE – MIGHT HAVE – COULD HAVE – MUST HAVE aneb „To muselo být hezké!“

„To muselo být hezké!“

Jak se to řeknete anglicky?

Na první pohled to nevypadá složitě.

Když ale řeknu „It must be nice“, říkám „To musí být hezké“, takže mluvím o tom, co je teď, ne o tom, co bylo.

Můžu to zkusit jinak a říct „It had to be nice“, ale to také není úplně ono, protože had to znamená především povinnost. Takže to vyzní, že něco muselo být takříkajíc povinně hezké. Třeba ve sdělení „No, to muselo být hezký, za ty prachy!“

Pokud chci, aby to vyznělo stejně, jako na první pohled v češtině, řeknu:

 It must have been nice.

Když si nejsem tak úplně jistý, můžu říct:

It could have been nice. – Mohlo to být hezké.

Nebo:

It may have been nice. – To bylo asi hezké.

Nebo:

It might have been nice. – Možná to bylo hezké.

 

Základem těchto vět je pár způsobových sloves, kterými lze vyjádřit, jak moc jsme si jisti něčím, co odhadujeme:

MAY / MIGHT / COULD  – „možná, asi snad“

MUST – „určitě“

CAN’T / COULDN’T – „určitě ne“

 

Jestliže mluvíme o minulosti (To muselo být krásné! Možná jste o tom slyšeli.), přidáme tzv. minulý infinitiv (It must have been beautiful! You might have heard about it.).

Prosím pozor! Tohle není předpřítomný čas! Minulý infinitiv vypadá stejně (have + 3. tvar slovesa). V češtině jej nemáme. Je to infinitiv, který se týká minulosti.

Poznáme jej tak, že před ním stojí způsobové sloveso. Srovnejte:

They have decided to stay a little longer. – předpřítomný čas
Rozhodli se zůstat o něco déle.

They may have decided to stay a little longer. – způsobové sloveso s minulým infinitivem
Asi se rozhodli zůstat o něco déle.

 

Stručně a jednoduše jde o to, jak říct, že se něco asi stalo. Některé učebnice angličtiny tomu říkají „vyjadřování pravděpodobnosti v minulosti“. Praktickou pomůckou může být naučit se odříkat nadpis dnešního článku:

 MAY HAVE – MIGHT HAVE – COULD HAVE – MUST HAVE

 

Ann might have been right. Ann měla možná pravdu.
He may have forgotten about it.  Asi na to zapomněl.
They must have heard me. Určitě mě slyšeli.
Jane can’t have done it on purpose. Jana to určitě neudělala schválně.
It might not have happened. Možná se to nestalo.
I could have left the umbrella in the car. Možná jsem ten deštník zapomenul v autě.
I think I may have thrown it away. Myslím, že jsem to asi vyhodil.
Elliot must have been really tired after his journey. Elliot musel být po té cestě opravdu unavený.
They may not have thought of it. Možná je to nenapadlo.
You couldn’t have known it was us. Nemohl jsi vědět, že jsme to byli my.
He can’t have seen us. Určitě nás neviděl.
You must have lost it when you fell to the ground. Určitě jsi to ztratil, když jsi upadnul na zem.
Darren might not have known that he had parked his car illegally. Darren možná nevěděl, že špatně zaparkoval.
Roger can’t have been at work yesterday. Roger včera nemohl být v práci.
I may have said too much. Možná jsem toho řekl příliš.
He could have been about ten years old. Bylo mu asi deset let.
They might have been playing chess. Asi hráli šachy.
I suppose they could have come this way. Domnívám se, že asi přišli tudy.