Forever young :-)

I have decided I will never become old. It’s not going to be too difficult. I will apply the same method I used a long time ago. I was about fifteen years old and really frustrated with my young looks. Oh, how I wished I’d looked older and manlier back then! For example, I could not wait for my beard to start growing. Well, what I did was I really concentrated and focused all my mental power on that wish: ‘I wish I was older, I wish I was older…’ And, voilà! In ten years not only did I look older, in fact I even was! So it worked! Now, I will adopt this technique again, slightly modified: ‘I wish I stayed young …’ It will work again, take my word for it! Rozhodl jsem se, že nikdy nezestárnu. Nebude to moc těžké. Použiju stejnou metodu jako kdysi dávno. Bylo mi tak asi patnáct a vadilo mi, že vypadám tak mladě. Jak jsem si tehdy přál vypadat starší a mužnější! Například jsem se nemohl dočkat, až mi začnou růst vousy. Inu, tehdy jsem to udělal tak, že jsem se skutečně soustředil a zaměřil veškerou svou duševní sílu na to přání. „Kéž bych byl starší, kéž bych byl starší…“ A prosím! Za deset let nejen, že jsem starší vypadal, ale dokonce jsem i skutečně byl! Takže to zabralo! Nyní nasadím tuto techniku znovu, s malou úpravou. „Ať zůstanu mladý …“ Zase to zabere, vsaďte se!