TEST: 100 BUSINESS ENGLISH WORDS

Procvičte si 100 namátkou vybraných slovíček z obchodní angličtiny.

Po každé čtveřici najdete klíč ;-)

1 Anglickému výrazu stapler odpovídá české:

a. zvýrazňovač

b. sešívačka

c. lepící páska

d. ořezávátko

2 Anglickému výrazu screen odpovídá české:

a. formulář

b. obrazovka

c. lampa

d. kopírka

3  Anglickému výrazu briefcase odpovídá české:

a. pořadač

b. plánovací kalendář

c. trezor

d. kufřík

4  Anglickému výrazu form odpovídá české:

a. složka

b. svorka

c. tiskopis

d. šanon

1b, 2b, 3d, 4c

5 Českému výrazu podložka pod myš odpovídá anglické:

a. mouse tab

b. mouse tad

c. mouse pat

d. mouse pad

6 Českému výrazu účtenka odpovídá anglické:

a. receipt

b. recipe

c. receiver

d. reciter

7  Českému výrazu deník odpovídá anglické:

a. dayry

b. dairy

c. diary

d. deiry

8  Anglickému výrazu subsidiary odpovídá české:

a. dceřinná společnost

b. společník

c. partner

d. podřízený

5d, 6a, 7c, 8a

9 Anglickému výrazu staff odpovídá české:

a. týmový

b. brigádník

c. finanční prostředky

d. personál

10 Anglickému výrazu deputy odpovídá české:

a. náměstek

b. asistent

c. zprostředkovatel

d. agent

11  Českému výrazu družstvo odpovídá anglické:

a. cooperative

b. team

c. subsidiary

d. assembly

12  Českému výrazu poradce odpovídá anglické:

a. consulter

b. advicer

c. consultar

d. advisor

9d, 10a, 11a, 12d

13 Anglickému výrazu negotiate odpovídá české:

a. odvolat

b. obstarat

c. vyjednávat

d. dementovat

14 Anglickému výrazu supply odpovídá české:

a. dodávat

b. personál

c. odprodat

d. provozovat

15  Anglickému výrazu carry out odpovídá české:

a. odeslat

b. uskutečnit

c. delegovat

d. opatřit

16  Anglickému výrazu develop odpovídá české:

a. provést

b. expandovat

c. spravovat

d. vyvíjet

13c, 14a, 15b, 16d

17 Českému výrazu pracovní podmínky odpovídá anglické:

a. working environment

b. working conditions

c. working terms

d. working circumstances

18 Českému výrazu pracovní doba odpovídá anglické:

a. working time

b. working hours

c. working period

d. working duration

19  Českému výrazu výpověď odpovídá anglické:

a. warning

b. notification

c. announcement

d. notice

20 Anglickému výrazu experience odpovídá české:

a. zkušenosti

b. obstarat

c. neplatný

d. konec doby platnosti

17b, 18b, 19d, 20a

21 Českému výrazu právní odpovídá anglické:

a. lawyer

b. legal

c. lawyar

d. caviare

22 Anglickému výrazu clerk odpovídá české:

a. poradce

b. personál

c. úředník

d. výprodej

23  Českému výrazu účetnictví odpovídá anglické:

a. summing

b. booking

c. accounting

d. register

24 Českému výrazu provozovat odpovídá anglické:

a. arrange

b. run

c. whizz

d. perform

21b, 22c, 23c, 24b

25 Anglickému výrazu application odpovídá české:

a. program

b. tiskopis

c. přihláška

d. provozovat

26 Anglickému výrazu challenge odpovídá české:

a. výzva

b. znalost

c. zadání

d. důkladnost

27 Anglickému výrazu degree odpovídá české:

a. titul

b. množství

c. hodnocení

d. diplom

28 Českému výrazu kompetentní odpovídá anglické:

a. capable

b. elaborate

c. competent

b. impressive

25c, 26a, 27a, 28c

29 Anglickému výrazu performance odpovídá české:

a. průnik

b. prostupnost

c. výkon

d. příprava

30 Českému výrazu dochvilný odpovídá anglické:

a. instant

b. momentous

c. instantaneous

d. punctual

31 Českému výrazu odpovědnost odpovídá anglické:

a. responsibility

b. duty

c. responsiveness

d. commitment

32 Anglickému výrazu cancel odpovídá české:

a. vyřešit

b. odložit

c. opomenout

d. zrušit

29c, 30d, 31a, 32d

33 Anglickému výrazu inconvenient odpovídá české:

a. nevhodný

b. neschopný

c. nestálý

d. nepatřičný

34 Anglickému výrazu postpone odpovídá české:

a. odložit

b. odeslat

c. zamluvit

d. zrušit

35 Anglickému výrazu come up odpovídá české:

a. posunout

b. dojít

c. objevit se

d. začít

36 Českému výrazu přehodit /přesunout odpovídá anglické:

a. overthrow

b. partitions

c. rearrange

d. reorder

33a, 34a, 35c, 36c

37 Českému výrazu vyřešit odpovídá anglické:

a. resort

b. consort

c. sort out

d. sort awayj

38 Českému výrazu vhodný odpovídá anglické:

a. suitable

b. indictable

c. accurate

d. overnice

39 Českému výrazu možný odpovídá anglické:

a. perhaps

b. maybe

c. possible

d. promissing

40 Anglickému výrazu lane odpovídá české:

a. ulička

b. slepá ulice

c. molo

d. odpočívadlo

37c, 38a, 39c, 40a

41 Anglickému výrazu hall odpovídá české:

a. hala

b. průjezd

c. podchod

d. stanice metra

42 Anglickému výrazu square odpovídá české:

a. pasáž

b. nádvoří

c. náměstí

d. nároží

43 Anglickému výrazu wharf odpovídá české:

a. molo

b. nadjezd

c. podloubí

d. kamenná dlažba

44 Českému výrazu odpočívadlo (na schodišti) odpovídá anglické:

a. rest area

b. rest areation

c. rest auration

d. landing

41a, 42c, 43a, 44d

45 Českému výrazu oblast odpovídá anglické:

a. resort

b. area

c. channel

d. ditch

46 Českému výrazu schody odpovídá anglické:

a. staers

b. staires

c. stares

d. stairs

47 Českému výrazu recepce odpovídá anglické:

a. reception

b. recepcion

c. recepsion

d. recepction

48 Anglickému výrazu comfortable odpovídá české:

a. bezpečný

b. šťastný

c. zámožný

d. pohodlný

45b, 46d, 47a, 48d

49 Anglickému výrazu saucer odpovídá české:

a. cukřenka

b. podšálek

c. šálek

d. lžička

50 Anglickému výrazu pleased odpovídá české:

a. žádaný

b. potěšený

c. úslužný

d. ochotný

51 Anglickému výrazu mug odpovídá české:

a. hrnek

b. podnos

c. podšálek

d. talířek

52 Českému výrazu nabídnout odpovídá anglické:

a. offer

b. offload

c. offset

d. offence

49b, 50b, 51a, 52a

53 Českému výrazu občerstvení odpovídá anglické:

a. refreschments

b. refreshenments

c. refreshments

d. refreshements

54 Českému výrazu lžíce odpovídá anglické:

a. span

b. sponge

c. spoon

d. spun

55 Českému výrazu kolega odpovídá anglické:

a. colleague

b. college

c. coleague

d. coleage

56 Anglickému výrazu dispatch odpovídá české:

a. odmítnout

b. odeslat

c. pátrání

d. otevřít

53c, 54c, 55a, 56b

57 Anglickému výrazu request odpovídá české:

a. požadavek

b. nabídka

c. odměna

d. vděčný

58 Anglickému výrazu regarding odpovídá české:

a. evidentně

b. zajištěný

c. ohledně

d. ochotný

59 Anglickému výrazu offer odpovídá české:

a. vyhledat

b. přenechat

c. zjistit

d. nabídnout

60 Českému výrazu nepřijmout odpovídá anglické:

a. decline

b. dissect

c. dissert

d. disincline

57a, 58c, 58d, 60a

61 Českému výrazu detaily odpovídá anglické:

a. partials

b. particles

c. particulars

d. parts

62 Českému výrazu užitečný odpovídá anglické:

a. usefull

b. usable

c. useful

d. useless

63 Anglickému výrazu goods odpovídá české:

a. dodávka

b. náležitosti

c. zboží

d. prémie

64 Anglickému výrazu range odpovídá české:

a. okruh

b. druh

c. přepravit

d. místo určení

61c, 62c, 63c, 64a

65 Anglickému výrazu item odpovídá české:

a. spěšný

b. položka

c. falešný

d. pořadí

66 Anglickému výrazu tinted odpovídá české:

a. obarvený

b. hliníkový

c. mosazný

d. nepravý

67 Českému výrazu koupit odpovídá anglické:

a. get

b. deal

c. purchase

d. trade

68 Českému výrazu šířka odpovídá anglické:

a. width

b. witch

c. with

d. wither

65b, 66a, 67c, 68a

69 Českému výrazu dostupnost odpovídá anglické:

a. availablity

b. availibility

c. aveilability

d. availability

70 Českému výrazu sleva odpovídá anglické:

a. sale

b. discount

c. sail

d. deduction

71 Anglickému výrazu commission odpovídá české:

a. provize

b. sleva

c. smlouva

d. faktura

72 Anglickému výrazu instalments odpovídá české:

a. peníze na účtu

b. splátky

c. bezhotovostní transakce

d. nepatřičný

69d, 70b, 71a, 72b

73 Anglickému výrazu reduce odpovídá české:

a. zrušit

b. připsat

c. snížit

d. splatit

74 Anglickému výrazu charge odpovídá české:

a. proplatit

b. uložit

c. zdanit

d. účtovat si

75 Českému výrazu daňová skupina odpovídá anglické:

a. tax level

b. tax category

c. tax bracket

d. tax class

76 Českému výrazu stravenky odpovídá anglické:

a. luncheon vouchers

b. lunchen vouchors

c. luncheon vouchors

d. lunchen vouchers

73c, 74d, 75c, 76a

77 Českému výrazu splátky odpovídá anglické:

a. prepayments

b. depayments

c. instalments

d. installments

78 Českému výrazu objednávka odpovídá anglické:

a. bookage

b. reservoir

c. order

d. reserve

79 Anglickému výrazu save odpovídá české:

a. otevřít

b. kopírovat

c. uložit

d. vložit

80 Anglickému výrazu move odpovídá české:

a. přesunout

b. odstranit

c. vyjmout

d. smazat

77c, 78c, 79c, 80a

81 Anglickému výrazu undo odpovídá české:

a. vrátit

b. přesměrovat

c. provést znovu

d. odstranit

82 Anglickému výrazu paste odpovídá české:

a. upravit

b. vložit

c. označit

d. vyjmout

83 Českému výrazu vybrat odpovídá anglické:

a. delete

b. insert

c. cut

d. select

84 Českému výrazu odkaz odpovídá anglické:

a. link

b. referent

c. pointout

d. exposer

81a, 82b, 83d, 84a

85 Anglickému výrazu off peak odpovídá české:

a. mimo špičku

b. bez signálu

c. vypnutý telefon

d. nedostupný

86 Anglickému výrazu pick up odpovídá české:

a. obsazeno

b. bezplatná linka

c. zavěsit telefon

d. zvednout telefon

87 Anglickému výrazu jot down  odpovídá české:

a. zapsat si

b. zavěsit

c. přerušit se

d. přestat zvonit

88 Českému výrazu ústředna odpovídá anglické:

a. call centre

b. switchboard

c. phone hub

d. midpoint

85a, 86d, 87a, 88b

89 Anglickému výrazu regret odpovídá české:

a. vzít v úvahu

b. litovat

c. uvědomit si

d. odpovědět

90 Anglickému výrazu matter odpovídá české:

a. záležitost

b. příloha

c. tvrzení

d. záhlaví

91 Anglickému výrazu reminder odpovídá české:

a. skutečnost

b. odezva

c. upomínka

d. zpáetční adresa

92 Anglickému výrazu envelope odpovídá české:

a. příloha

b. obálka

c. záhlaví

d. koncept

89b, 90a, 91c, 92b

93 Českému výrazu odstavec odpovídá anglické:

a. paragraph

b. tab

c. backspace

d. heading

94 Českému výrazu potvrdit odpovídá anglické:

a. confirm

b. settle

c. consolidate

d. set

95 Českému výrazu výše zmíněný odpovídá anglické:

a. priormentioned

b. alreadymentioned

c. beforementioned

d. aforementioned

96 Anglickému výrazu maturity odpovídá české:

a. jmění

b. splatnost

c. maturita

d. majorita

93a, 94a, 95d, 96b

97 Anglickému výrazu responsibility odpovídá české:

a. odpovědnost

b. schopnost

c. závazky

d. pohledávka

98 Anglickému výrazu request odpovídá české:

a. požadavek

b. nabídka

c. odměna

d. vděčný

99 Českému výrazu zrušit odpovídá anglické:

a. disembark

b. finish

c. cancel

d. quit

100 Českému výrazu personál odpovídá anglické:

a. staff

b. workgroup

c. crew

d. dwellers

97a, 98a, 99c, 100a