Při mluvení nepřekládejte!

Mluvit cizím jazykem neznamená překládat. Překládání je dřina a práce navíc. Při mluvení jde o to, vyjádřit maximum se slovní zásobou a mluvnickými pravidly, co znám, ne překládat z mateřštiny. Jde o to, formulovat věty rovnou v angličtině. Krátké a stručné věty obsahující jen základní slovíčka. Možná to až překvapí, kolik toho lze sdělit s poměrně omezenou slovní zásobou. Budiž anglická verze tohoto příspěvku inspirací všem, kdo se s tímto problémem potýkají! To speak a second language is not to translate.

Translating is hard work.

Use your vocabulary and grammar and say something.

Do not translate.

Think of English words only.

Short sentences with basic vocabulary.

You can say a lot with only a few words.

This text is an example.

Now you do it!