KDO TĚ MILUJE? KOHO MILUJEŠ?

Klást takové dotazy v angličtině je jen o něco málo těžší, než si na ně odpovědět.

V ideálním případě se takto ptáme na jednu a tutéž osobu.

V méně ideálním případě se ptáme na osoby dvě:

 

  1. Kdo? Kdo miluje? Kdo miluje mě? (Někdo se snad najde.)
  1. Koho? Koho miluji? (Někoho úplně jiného.)

 

Ta první osoba se jmenuje Podmět. Podmět vždycky něco dělá. Třeba mě miluje. Nebo mě jen zná. Nebo si dává po obědě šlofíka.
Kdo tě miluje? Who loves you?
Kdo tě zná? Who knows you?
Kdo si dává po obědě šlofíka? Who takes a nap after lunch?

 

Ta druhá osoba se jmenuje Předmět. Předmět, tak nějak už z povahy věci, nedělá nic. Předmět je tady před vámi a vy jej můžete milovat či nenávidět. Nebo ho můžete chápat. Nebo chtít.
Koho miluješ? Who do you love?
Koho nesnášíš? Who do you hate?
Koho chápeš? Who do you understand?
Koho chceš? Who do you want?

 

Podmět, kromě toho že vás miluje, nemá rád pomocná slovesa (do / does / did). Když se na něj ptáme (Kdo to chce?), pomocné sloveso si odpustíme (Who wants it?).

Ptáme-li se na předmět (Koho obdivuješ?), pomocné do/does/did potřebujeme (Who do you admire?).

Takže naše výchozí dvojice otázek vypadá takto:

Who loves you?
Who do you love?

 

Jestli to je na váš vkus celé poněkud osobní, nechme osoby plavat a ptejme se na věci. Pravidla jsou stejná, jen místo Who? se ptáme What?

Co se mu stalo? What happened to him? (dotaz na podmět)
Co jsi čekal? What did you expect? (dotaz na předmět)

 

Podívejte se na další příklady:

Kdo zná odpověď? Who knows the answer?
Koho znáš v Londýně? Who do you know in London?
Co se stalo minulou noc? What happened last night?
Koho jsi viděl? Who did you see?
Kdo bydlí v tomto domě? Who lives in this house?
Co potřebuješ? What do you need?
Kdo ti to řekl? Who told you?
Komu jsi to řekl? Who did you tell?
Co spadlo z police? What fell off the shelf?
Co ti John dal? What did John give you?
Kdo umyl nádobí? Who washed the dishes?
Co tím myslíš? What do you mean by that?
Kdo rozbil to okno? Who broke that window?
Komu jsi telefonoval? Who did you phone?
Kdo vyhrál? Who won?